БАЙЛАНЫС

«Д.В. Сокольский атындағы Жанармай, катализ және Электрохимия институты» АҚ

050010, Алматы қаласы, Д. Конаев көшесі, 142

+7(727) 293-80-41

 e-mail: ifce@ifce.kz