БАЙЛАНЫС

«Д.В. Сокольский атындағы Жанармай, катализ және Электрохимия институты» АҚ

050010, Алматы қаласы, Д. Конаев көшесі, 142

tel./fax 8 (727) 277 25 83

 e-mail: ifce@ifce.kz